Skip to main content

W związku ze stwierdzeniem oczywistej pomyłki w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/BON/2016 dotyczącego „Badania dotyczące opracowania technologii wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem z dodatkiem nanokrzemionki zawierającej immobilizowane nanocząstki miedzi, przeznaczonych do transportu i magazynowania opakowań”, zamieszczamy sprostowanie i wydłuzenie terminu składania ofert oraz poprawiony Załącznik nr 3.

 

Sprostowanie.

Załącznik nr 3.