Skip to main content

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Laboratorium Kontroli Jakości zapewnia stały monitoring procesu produkcyjnego, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001, BRC oraz FDA. Wykwalifikowany personel laboratorium, wykonuje kompleksowe badania folii, według metodologii określonej przez polskie i europejskie normy, a także dba o zgodność parametrów z wymaganiami Klientów.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy taki jak:

  • maszyny wytrzymałościowe Zwick, na których badane są parametry mechaniczne (naprężenie zrywające i wydłużenie względne), współczynnik tarcia (COF), siła zgrzewu, wytrzymałość na przebicie, siła delaminacji,
  • zgrzewarka laboratoryjna, służąca do zgrzewania folii w określonej temperaturze i pod określonym ciśnieniem,
  • łaźnia olejowa do badania kurczliwości,
  • opacimetr, służący do badania stopnia wybielenia i transparentności folii,
  • urządzenie HOT-TACK służące do badania siły zgrzewu na gorąco,
  • weryfikator kodów kreskowych,
  • zestaw mikromierzy do badania grubości folii
  • K-designe – laboratoryjne urządzenie pomiarowe służące do automatycznego pomiaru grubości wstęgi w trybie pojemnościowym i mechanicznym.

Laboratorium Kontroli Jakości zajmuje się również wystawianiem certyfikatów jakości, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów wymaganych w przemyśle spożywczym.

Skontaktuj się z naszym doradcą!

+48 (22) 789 75 67
marketing@elafolie.pl

Wyślij zapytanie