Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/BON/2016

Autor | Zapytania ofertowe

W związku ze stwierdzeniem oczywistej pomyłki w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/BON/2016 dotyczącego „Badania dotyczące opracowania technologii wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem z dodatkiem nanokrzemionki zawierającej immobilizowane nanocząstki miedzi, przeznaczonych do transportu i magazynowania opakowań”, zamieszczamy sprostowanie i wydłuzenie terminu składania ofert oraz poprawiony Załącznik nr 3.

 

Sprostowanie.

Załącznik nr 3.

Wynik zapytania ofertowego nr 2/2016

Autor | Zapytania ofertowe

Firma Ela z przyjemnością zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2016 związanym z zakupem „Urządzenie do badania wzdłużnej i poprzecznej wytrzymałości folii i poślizgu”.

 

Przedmiotem zamówienia była:

  • dostawa Urządzenia do badania wzdłużnej i poprzecznej wytrzymałości folii oraz poślizgu

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia tu.