Skip to main content

Polityka jakości

Osiągając w sposób bezkompromisowy zadowolenie naszych Klientów pragniemy wyróżniać się na rynku jako dostawca wiarygodny, elastyczny i zapewniający dużą dostępność swoich wyrobów.

Czytaj dalej

Dla realizacji tak wyrażonych celów wprowadzamy i stale doskonalimy organizację wraz z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z ISO 9001: 2000, którego głównymi wyróżnikami są:

• bezpośredni kontakt z klientem w celu dokładnego zrozumienia Jego potrzeb i oczekiwań oraz w celu ustalenia jednoznacznych zasad współpracy,

• opracowywanie nowych wyrobów będących odpowiedzią na rozeznanie rynku, w tym potrzeb indywidualnych klientów,

• oparcie się na znanych i wypróbowanych dostawcach surowców, materiałów i maszyn,

• systematyczna modernizacja technologii i wyposażenia technicznego,

• planowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych wykorzystujące u podstaw dane marketingowe i samokontrolę świadomych swoich zadań pracowników oraz kompetentny dozór techniczny,

• zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnych dla ich zaangażowania informacji m.in. dzięki skutecznemu systemowi informatycznemu,

• przemyślany dobór i rozwój załogi objętej systematycznym szkoleniem zmierzającym do podnoszenia umiejętności zapewniających wymienność pracowników na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych i kreatywną ich postawę w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju firmy.

Certyfikaty