Skip to main content

Jest najstarszym i najbardziej znanym certyfikatem na świecie, skupionym zwłaszcza na procesie przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne.

Od 1978 r. Blue Angel stanowi standard dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska wyłanianych przez niezależne jury wg ustalonych kryteriów. Podczas kwalifikowania wyrobów ocenia się: oszczędność surowca, oszczędność zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, eliminację lub ograniczenie ilość odpadów i możliwość ponownego ich użycia.

Blue Angel to sygnał ekologiczny informujący konsumenta o produktach wysokiej jakości pod względem ekologicznym, promujący konsumpcję świadomą ekologicznie. Znak ten jest umieszczony na wyrobach bezpieczniejszych od innych wyrobów tego samego rodzaju, uznanych w danej grupie wyrobów za liderów środowiskowych.

Firma Ela Wyrób folii i opakowań Sp.z o.o. pomyślnie przeszła audyt i uzyskała certyfikat Blue Angel.