Skip to main content

Polityka ekologiczna

Ekopolityka w dobie dzisiejszych czasów jest niezwykle ważnym aspektem w dziedzinie ochrony środowiska. W jaki sposób my realizujemy politykę ekologiczną?

Czytaj dalej

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój, stanowią integralną część polityki biznesowej firmy Ela Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o.

W naszym przedsiębiorstwie, na każdym etapie procesu produkcyjnego, szczególną uwagę zwracamy na kwestie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Politykę ekologiczną naszej firmy realizujemy poprzez:

1. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska;

2. ciągłe inwestowanie w coraz nowocześniejsze maszyny i urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich energooszczędności oraz minimalizacji zużycia surowców. Odbywa się to m.in. poprzez:

 a) sukcesywną wymianę i modernizację linii produkcyjnych;

 b) wykonanie sytemu chłodzenia cieczy technologicznej Drycooler oraz Freecooling, polegającego na wykorzystaniu w procesie produkcji temperatury zewnętrznej;

 c) wdrożenie w Dziale Drukarek tzw. „dopalaczy”, czyli instalacji katalitycznego utleniania zanieczyszczeń gazowych, dzięki czemu nie emitujemy zanieczyszczeń do atmosfery;

 duruchomienie systemu centralnego pobierania i dozowania surowców z silosów;

 e) zainstalowanie najnowocześniejszej maszyny do recyklingu folii odpadowych powstałych w procesie produkcyjnym, co pozwala na wykorzystanie powstałego regranulatu przez inne, mniej wymagające branże, np. do produkcji rur sanitarnych, worków na śmieci itp.;

 f) wykorzystanie technologii pomp ciepła do ogrzewania budynków biurowych;

 g) wykonanie instalacji pozwalającej na wykorzystanie energii cieplnej, powstałej w trakcie procesów produkcyjnych do ogrzania hal;

 h) zainstalowanie systemu zawracania tzw. ścinków w trakcie procesu ekstruzji;

3. prowadzenie programu systematycznej wymiany oświetlenia jarzeniowego na bardziej energooszczędne świetlówki LED;

4. wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów;

5. minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych, zwłaszcza w zabiegach konserwacyjnych oraz sanitarnych urządzeń produkcyjnych, hal oraz pozostałych pomieszczeń;

6. segregowanie odpadów poprzez:

 a) współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi w zakresie segregacji i odbiorów odpadów;

 b) przekazywanie zużytego sprzętu elektronicznego do firmy recyklingowej;

 c) wdrożenie specjalistycznych programów komputerowych, co wpłynęło na ograniczenie zużycia papieru;

9. edukację pracowników i ich zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska;

10. zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz zasobów dla ciągłego rozwoju i unowocześniania Organizacji.

W firmie Ela Wyrób Folii i Opakowań Sp z o.o. mamy świadomość, iż pozytywny wpływ na środowisko naturalne ma przełożenie również na inne korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: społeczną akceptację funkcjonowania przedsiębiorstwa, podniesienie renomy wśród klientów, podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach partnerów, motywację pracowników, minimalizację kosztów działań firmy (np. poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i kosztu ich utylizacji, ograniczenie zanieczyszczeń itd.), zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, tworzenie nowych produktów i technologii, a także nowych rynków opartych na procesach przyjaznych środowisku.

Skontaktuj się z naszym doradcą!

+48 (22) 789 75 67
marketing@elafolie.pl

Wyślij zapytanie