Skip to main content

Firma Ela kontynuuje konsekwentną ekspansję na rynku polskim i międzynarodowym. Dziś z dumą chcielibyśmy poinformować o trwającym projekcie dotyczącym uruchomienia nowej produkcji folii PP i PE z zastosowaniem innowacyjnej technologii. Wierzymy, że powyższy projekt pozwoli nam zagwarantować najwyższej jakości produkty dla naszych klientów.

Uprzejmie informujemy, że w ramach zawartej umowy o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dot. POIG. 04.03.00-00-E-67/1200, Działania 4.3 Kredyt technologiczny Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Uruchomienie nowej produkcji folii PP i PE z zastosowaniem innowacyjnej technologii. Ogłoszone przetargi zostały zakończone, dostawcy wybrani. Przewidywany termin uruchomienia i wdrożenia produkcji II kwartał 2014r.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO