Skip to main content

Firma Ela zakończyła wprowadzanie projektu innowacyjnej technologii wytwarzania folii polietylenowej z jednoczesnym wykorzystaniem nano dodatków.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” Ostrów ,czerwiec 2012r. Cel zawarty w projekcie: „Innowacyjna technologia wytwarzania folii polietylenowej z jednoczesnym wykorzystaniem nano dodatków” realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt został zrealizowany. Uruchomiono i wdrożono produkcję, produkty są w ofercie firmy.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO