Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8
Poszukujemy pracownika na stanowisko

SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ORAZ KSIĘGOWOŚCI

Dowiedz się więcej

Miejsce pracy: Ostrów (pow. otwocki)

Region: mazowieckie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów
 • Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • Księgowanie i wyliczenie rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji kadrowej, w tym sporządzanie umów o pracę
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie kadr i płac
 • Wypełnianie świadectw pracy
 • Koordynacja spraw związanych z urlopami pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • Koordynacja zatrudnienia cudzoziemców, współpraca z agencją pracy tymczasowej
WYMAGANIA
 • Doświadczenie na samodzielnym stanowisku o powyższym lub podobnym zakresie
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • Znajomość MS Office, programu Płatnik, programów kadrowo – płacowych
 • Znajomość przepisów dot. rozliczania czasu pracy Pracowników
 • Znajomość przepisów dot. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców – mile widziana
 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych – w szczególności spółki jawnej
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Komunikatywność, dokładność, skrupulatność
OFERUJEMY

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji

 • Bardzo dobrą atmosferę pracy w zaangażowanym zespole
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Bezpłatne zajęcia języka angielskiego
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i pozapłacowych: pakiet medyczny finansowany przez Pracodawcę, ubezpieczenie grupowe, pakiet sportowy współfinansowany przez Pracodawcę, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych (kino, teatry, koncerty), dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci, paczki świąteczne
 • Program poleceń pracowniczych – dodatkowa gotówka za skuteczne polecenie pracownika

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres HR@elafolie.pl w tytule wiadomości wpisując „Samodzielny specjalista ds. kadr i płac oraz księgowości„.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Ela Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. z 2014r. poz.1182,1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Ela Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.