Skip to main content

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials jest standardem stawiającym wymagania dla systemu zarządzania dla producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności, ale może mieć też zastosowanie dla producentów opakowań o innym przeznaczeniu. BRC zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu zgodnego z wymaganiami jakościowymi oraz bezpiecznego.

Firma ELA Wyrób Folii i Opakowań, zachowując ciągłą optymalizację procesów, w dniach 17-18 maja 2018 została poddana ocenie przez TUV SUD Managment Services GmbH. W wyniku przeprowadzonego audytu, uzyskaliśmy certyfikat z najwyższą oceną.