Z życia firmy

Dotacja na kapitał obrotowy dla ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ SP. K.

Autor 5 marca 2021 .

Informujemy, iż przedsiębiorstwo ELA Wyrób Folii i Opakowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa skorzystało z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Umowa nr: POIR.03.04.00-14-0922/20-00 z dnia 20.10.2020 r.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Otrzymana kwota dotacji: 89 893,08 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020